இந்தியாவிலுள்ள அனைத்து திருக்கோயில்களையும் தன்னுடைய குருநாதருடன் பாதயாத்திரையாகவே சென்று தரிசித்தவரே ஸ்ரீவெங்கடராம சுவாமிகள் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

          
          
          
          
          
          
          

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam