அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2004 செப்டம்பர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
மாளய பட்சம்
மாளய பட்சம் 2
சோழபுரம் ஸ்ரீபைரவேஸ்வரர்
விநாயக சதுர்த்தி
அர்ச்சகர்கள்
சங்குகள்
சீதா சப்தமி
தான தர்மம்
சதுர்வேதமங்கலம்
பெண்டிர் நலம்
ஸ்ரீபன்னீர்ப்பழ சித்தர்
ஸ்ரீசிவபூரணி
பைரவ தண்டம்
அமுத தாரைகள்
அமுத தாரைகள் 2
தொடரும் ஆனந்தம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam