அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1997 செப்டம்பர் தோப்புக் கரணம்
  சிதறுகாய் உடைத்தல்
  தசாவதார விரதம்
  அங்காளி அந்தாதி
  லட்சுமி கடாட்சம்
  அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  அமுத தாரைகள்
  மாளய பட்சம்
  சந்திர கிரஹணம்
  பிள்ளையார் மகிமை
  ஸ்வர்ண ஹேரம்ப கணபதி
  சந்திர காந்தக் கல் பிள்ளையார்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam