அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1996 செப்டம்பர் சுப காரிய சித்தி
  அமுத தாரைகள்
  சந்திர சஷ்டி
  நூடுல்ஸ்
  கடுக்கன் மகிமை
  மௌன விரதம்
  நயன தீட்சை
  பட்டு பூஜை
  மலைக் கோட்டை
  மாளய பட்சம்
  மாளய தானங்கள்
  விநாயக விக்ரஹம்
  சூரிய சஷ்டி

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam