கட உள் என்பதை உணர்ந்தால் அனைத்தையும் உணர்ந்தோர் ஆவோம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2003 அக்டோபர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
அமுத தாரைகள்
தொடரும் ஆனந்தம்
திருமலை
கீழ்சூரியமூலை
பூந்தமல்லி யந்திரங்கள்
ஸ்ரீகொன்றையடி விநாயகர்
ஸ்ரீபாணபாண சித்தர்
நேமம்
நெடுங்குடி
நல்லநேரம்
கசகசாம்ருதம்
கடன் சுமை
ஆத்ம விசாரம்
கிரிவலம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam