மகான்களின் “நானே” கடவுள் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2003 நவம்பர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
ஆத்ம விசாரம்
தொடரும் ஆனந்தம்
திருப்பாற்கடல்
ஸ்ரீபாணகத்ர சித்தர்
குடும்ப வாழ்வு
எள்
ஸ்ரீதன்வந்த்ரீ மாமுனி
தீபாவளி
ஜோதி ஜோதி
ஸ்ரீஅத்தி ரெங்கர்
அமுத தாரைகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam