அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1995 நவம்பர் தம்பதிகள் ஆசி
  குளிகை பூஜை
  கௌதமேஸ்வரர்
  காசி ராமேஸ்வரம்
  உத்தமர் கோவில்
  மரணத் தீட்டு
  பாஷாண சதுர்த்தசி
  ஆவி உலகம்
  பேய் சுடலை பிசாசு
  காரப்பன்காடு வரதர்
  சர்ப்பாபரண கணபதி
  அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  சருகு தியானம்
  ராசி தீபிகை 1
  ராசி தீபிகை 2
  இடுக்கு பிள்ளையார்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam