அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1997 மே விஷ்ணுபதி
  புளியங்குடி நரசிம்மர்
  அமுத தாரைகள்
  ஆக்கோட்ட லிங்கம்
  வைகாச பூரண மகரிஷி
  வைகாசி பௌர்ணமி
  திருமீயச்சூரில் சூரிய பூஜை
  பெருமகளூர் சோமேசர்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam