அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1996 மே நட்சத்திர வாக்கியம்
தீப பலன்கள்
கட்டு சுமந்தான் மகரிஷி
விசேஷ தர்ப்பணங்கள்
திங்கள் கிரிவலம்
கத்ரி பெயர்கள்
கத்ரி தானம்
கல்யாண விநாயகர்
விஷ்ணுபதி நஸ்ரத்பேட்டை
திருவெள்ளறை
தோடி ராகம்
சித்ரா பௌர்ணமி
கரவீர விரதம்
பூத அட்டகாசம்
தாமரை திடல் தர்ப்பணம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam