அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2003 மார்ச் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
வளர்ஒளிபுரம்
சிசேரியன் சிகிச்சை
சப்தங்கள்
பெயர் சூட்டுதல்
பசுமடத்துக் கோனார்
நீர்வளம்
நீதி தேவதை
மூன்றாம் பிறை
மீனாட்சி கல்யாணம்
மப்பேடு
மஞ்சள் மகிமை
கள்ளிக்குடி
பைரவர்
அமுத தாரைகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam