அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2000 மார்ச் நவாவர்ண ஊஞ்சல்
  வண்ண தேவதைகள்
  எறும்பு உலகம்
  கலயநல்லூர்
  கரந்தை வசிஷ்டர்
  அருந்ததி தரிசனம்
  தங்கத்தேர் தரிசனம்
  கண்ணுக்கு அழகு
  நிரந்தர உற்சவம்
  தோல் கர்மங்கள்
  பாதணிகளைப் பேணுங்கள்
  அக்னி வணக்கம்
  மன அமைதிக்கு வழி
  இருமுடி இலக்கணம்
  இருமுடி வஸ்திரம்
  குருசாமி யார் ?
  நோய்கள்
  நோய் நிவாரணம்
  அகத்தியர் கடுக்கன்
  திருக்கழிப்பாலை
  பால்வண்ண நாதர்
  வேதமாக்குழி
  பிருத்வி பூஜை
  நவசாளர ஜோதி
  ஷோடச நித்யா
  சதுராக்னி துர்கை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam