அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1997 மார்ச் திருப்பாற்கடல் மகிமை
  திருப்போரூர் கிரிவலம்
  கடுக்கன் மகிமை
  கிரிவல மகிமை ஜோதிமணி
  பௌர்ணமி நேர பேதங்கள்
  திருப்பைஞ்ஞீலி சூரிய பூஜை
  பத்மாசன கிரிவலம்
  கருப்பண்ண சுவாமி
  கண் திருஷ்டிகள்
  மரணமிலாப் பெருவாழ்வு

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam