அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1996 மார்ச் மகாமக தீர்த்தங்கள்
அஷ்ட லட்சுமிகள்
தர்மராஜ தசமி
எலுமிச்சை மாலை
காரடையான் நோன்பு
கூடா நாட்கள்
குழலூதும் கிருஷ்ணன்
லட்சுமி பஞ்சமி
மாசி மகாமகம்
தீர்த்தக் குளங்கள்
பித்ரு ராக சாந்தி
ஸ்ரீரங்க பஞ்சமி
திருமோகூர் ராமநவமி
தொடு தோஷம்
குரங்கு குட்டி
நுனி கால் வலம்
சனி பிரதோஷம்
திருச்சி தெப்பக்குளம்
தியானாட்சி முத்திரை
உடலாசன வலம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam