பால் ஊட்டுபவள் மட்டுமல்ல பண்பை ஊட்டுபவளும் அன்னையே !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1994 மார்ச் புனுகு சட்டம்
ஸ்ரீபிரசண்ட மகரிஷி
அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
சிவராத்திரி பூஜை
ஸ்ரீராம நவமி
விஷ்ணுபதி
சத்சங்க பூஜை
ஆத்ம விசாரம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam