அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1998 ஜூன் நல்வாழ்விற்கு
  அமாவாசை சித்தர்
  சினம் நீங்க
  அகந்தை அகல
  அங்கவ மகரிஷி
  ஆலய தரிசனம்
  ரிஷபாயன கோமுகம்
  நட்சத்திர தியானம்
  முகதுவார நந்தி
  பிரதோஷ நேரம்
  புடலைங்காய்
  காவிக்கு பிராயசித்தம்
  சரபேஸ்வர கவசம்
  நிலவளம் பெருக
  கல்வியில் சிறக்க
  பரிமுகப் பெருமாள்
  காலணி சகுனம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam