ஒருபுறம் எல்லையில்லா பிரம்மாண்டம் மறுபுறம் ஆழம் அறியா அன்பு !

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2003 ஜூலை அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
தொடரும் ஆனந்தம்
தவசிமடை
சங்கு மகிமை
போடா சித்தர்
நண்டு
பாணலிங்கம்
கேட்டை
கோமதி அம்மன்
கோட்டைக்கால் சித்தர்
அமுத தாரைகள்
ஆமை புகுதல்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam