அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2002 ஜூலை அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  வாஸ்து பூஜை
  சப்த கந்த சித்தர்
  சர்வாலங்காரம்
  சதய நட்சத்திரம்
  நித்ய கர்ம நிவாரணம்
  கீழமாத்தூர்
  கூகூர் நடராஜர்
  எண்கள்
  தட்சிணாயனம்
  புதாஷ்டமி
  அமுத தாரைகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam