கரும்பு இனிப்பதில்லை கற்கண்டு சுவைப்பதில்லை, எப்போது ?

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1994 ஜனவரி ஆத்ம விசார வினா விடை
  துவார சக்தி அம்மன்
  ஹோரை வழிபாடு
பிந்து தர்ப்பணம்
ஸ்ரீபடே சாகிப்
ஸ்ரீலம்போதராக்னி சக்கரம்
சுயநாம ஜபம்
கனகதாரைக்குப் பின்
  இறைப் பணிகள்
  சடநட ஈஸ்வரர்
  இரவு பயணங்கள்
  மானசீக பூஜை
  நாடிப் பொருத்தம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam