தவறான வார்த்தை, பூவிற்குள் பூகம்பம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1997 பிப்ரவரி இரட்டைப் பிள்ளையார்
  பாஸ்கர பூஜை
  மகா சிவராத்திரி
  திருத்தலங்கள்
  பூவிருந்தவல்லி தலம்
  பாதபுண்ணிய தீர்த்தர்
  கோல மகிமை
  வஞ்சுள துவாதசி
  தெய்வீக வழிபாடுகள்
  ஐயர் மலை மகிமை
  அமுத தாரைகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam