அன்பை விதைத்தால் அன்பே மலரும் .. பிரகலாதன்

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2003 டிசம்பர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
ஸ்ரீபாணவாலை சித்தர்
தொடரும் ஆனந்தம்
கார்த்திகை தீபம்
கார்த்திகை தீபம் 2
கார்த்திகை தீபம் 3
கார்த்திகை தீபம் 4
கார்த்திகை தீபம் 5
கார்த்திகை தீபம் 6
கார்த்திகை தீபம் 7
கார்த்திகை தீபம் 8
கார்த்திகை தீபம் 9
கார்த்திகை தீபம் 10
அருணை கிரிவலம்
அமுத தாரைகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam