அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2000 டிசம்பர் ஆடை தானம்
குபேர லோகம்
பைரவ கிரிவலம்
பெத்த நாராயணர்
சந்தனு கிருஷ்ணர்
ஆஸ்ரம சேவை
ஸ்ரீசூர்ய கோடீஸ்வரர்
அருணை மழை
தேனிமலை
உடல் ஆலயம்
திருஅண்ணாமலை தீபம்
ஸ்ரீபெருமானந்த சுவாமிகள்
தெய்வீக நத்தை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam