படைத்தவன் நீ அருணாசலா !

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2003 ஆகஸ்டு அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
ஆத்ம விசாரம்
ஸ்ரீவடுகசித்தர்
தொடரும் ஆனந்தம்
சயனக்கோலம்
ஸ்ரீகொன்றையடி விநாயகர்
திருவதிகை விஷ்ணுபதி
கோமல் சிவாலயம்
காலம்
திருஷ்டி நிவாரணம்
திருப்பாச்சேத்தி
அமுத தாரைகள்
ஆலய வழிபாடு

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam