அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2000 ஆகஸ்டு விஷ்ணுபதி கருங்குளம்
சித்த சாம்ராஜ்யம்
ஸ்ரீவாஞ்சியம்
வாக்கு சுத்தி
சீதளா சப்தமி
தீவினைகள்
சந்தன பெருமாள்
ஸ்ரீரத்னகர்ப்ப கணபதி
கார்யத் தடங்கல்
புடலையின் புனிதம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam