பிறைச் சந்திர தரிசனம் இறை தரிசனமே !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1994 ஆகஸ்டு கோழி கர்மம்
  துவாதச நெல்லி
  இறைப் பணிகள்
  சுருட்டப்பள்ளி
  திருவுளச் சீட்டு
  செவ்வாய் தோஷம்
  குக்குடாப் ஜதரர்
  முக்கூட்டு திருவாதிரை
  அசூன்ய சயனம்
  ஆடிப் பெருக்கு

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam