அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2002 ஏப்ரல் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  மரணச் சடங்குகள்
  கரிநாள்
  திருவேட்களம்
  திமிங்கலம்
  சித்ரபானு
  ஸ்ரீஞானசரஸ்வதி
  பேனாவைப் பேணுவீர்
  காக்கை கரவா ...
  கொடுமுடி தேவாரம்
  பைரவ வாகனம்
  தமிழ் புத்தாண்டு
  கீழ்சூரியமூலை
  நித்ய கர்ம நிவாரணம்
  கணதங்கணான் சித்தர்
  அமுத தாரைகள்
  ஸ்ரீதிருக்கண்மாலீஸ்வரர்
  அவிட்டம்
  ஆச்சாள்புரம்
  ஸ்ரீஅஷ்டபுஜதுர்கை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam