வெங்காயத்தை நேரே அரிந்தால் கடவுள் தோற்றம் தெரியும்,
குறுக்கே அரிந்தால் அவர் பணி புரியும் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1993 ஏப்ரல் சித்தம் தெளிய
விருட்சக் கொடி சித்தர்
ஸ்ரீமுக வருடம்
கனிந்த கனி
போடா சித்தர்
ராகு காலம்
கோயில் தூண்கள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam