கடல் போன்ற பனித்துளிகளும் கதிரவன் ஒளியில் மறையுமே !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

நித்ய கர்ம நிவாரணம்

     குருவருள்
     குருசுதம்
     கண்ணொளி
     மனம் அடங்குமே
     வைதிருதி தர்ப்பணம்
     சத்தியநீர்
     நாபி சக்கரம்
     பிறந்தநாள்
     பூர்வஷடம்
     பூரமும் அஷ்டமியும்
     கங்கோத்பத்தி
     பூஷண கரிநாள்
     ஏகாதசி
     ஆடி அமர்தல்
     இருபாத அமாவாசை
     மார்கசிர சுத்த தினம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam