அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2001 செப்டம்பர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  திருபுறம்பியம்
  இரும்பு
  பாத ரேகைகள்
  தலை முடி
  நித்ய கர்ம நிவாரணம்
  மாரடைப்பு
  மாளய பட்சம்
  பித்ரு வழிபாடு
  ஸ்ரீமுஞ்சிகேச மகரிஷி
  மாளய பட்சம் 2
  பல்லி பிறப்பு
  பித்ரு மகிமை
  ஸ்ரீநந்தீஸ்வரர்
  யோக ஆமைகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam