அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2000 செப்டம்பர் நல்ல பெயர்கள்
தேவலோக சொம்பு
பறவைகளின் பணி
தர்ப்பணப் பலன்கள்
சுழல்வல கிரிவலம்
நவராத்திரி
தானப் பலன்கள்
கரு கலைப்பு
சங்கட நாசன தரிசனம்
அஞ்சனா தரிசனங்கள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam