அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1999 செப்டம்பர் மாளய பட்சம்
உய்யவந்த அம்பாள்
தீர்த்த மகிமை
கோ பூஜை
சரப மூர்த்தி
ஸ்கந்த கண்டி
ஆவணி மூலம்
அக்னி கச்ச சித்தர்
சந்திர சஷ்டி
பௌர்ணமி விளக்கம்
பித்ரு சாந்தி
மலைக்கோட்டை
விரத மாலை
உறவு பகை
இரு கண் தேங்காய்
திருவிசய மங்கை
மாளய பட்சம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam