அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1995 செப்டம்பர் ஆவணி மூலம்
  அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  அமாவாசை பெயர்கள்
  அமுத தாரைகள்
  ஆன்மீக வினா விடை
  கஜ்ஜலி திரிதியை
  ஓஷத கஷ்ட நிவாரணம்
  அருணை கிரிவலம்
  மாளய பட்சம்
  மகா பரணி
  நவதுர்கா பூஜை
  இஷ்ட தெய்வ பூஜை
  ஸ்தான கௌரி பூஜை
  மாளய தானங்கள்
  வரம் தரும் வாலீஸ்வரர்
  ராசி பலன்கள்
  ராசி பல தீபிகை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam