அண்டங் காக்கையின் ஆசி அண்டங்களின் ஆசியே !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1993 செப்டம்பர் தனுஷ்கோடி சித்தர்
அங்குசம் ஏன்
ஸ்ரீஞானேஸ்வரர்
கருகாப்பு
ஸ்ரீசுதபுத மகரிஷி
சுயநாம ஜபம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam