அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2004 அக்டோபர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
மாளய பட்சம்
மாளய பட்சம் 2
மாளய பட்சம் 3
அன்னாபிஷேகம்
பொன்னாக்குடி
நவராத்திரி
ஜெயம்கொண்டீஸ்வரர்
பைரவபுரம்
நரகலோகம்
குளிகை பைரவர்
ஸ்ரீபஞ்சு மிட்டாய் சித்தர்
ஆத்ம விசாரம்
அமுத தாரைகள்
தொடரும் ஆனந்தம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam