அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2002 அக்டோபர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  வாணியம்பாடி
  ஸ்ரீபுரம்
  பூண்டி மகான்
  நித்ய கர்ம நிவாரணம்
  நவராத்திரி
  அணிகலன்கள்
  மாளய பட்சம்
  கொறுக்கை பிரதோஷம்
  ஸ்ரீகொன்றையடி விநாயகர்
  அமுத தாரைகள்
  மாளய அமாவாசை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam