அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2001 அக்டோபர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  ஸ்ரீசுத்தோதக மகரிஷி
  ஸ்ரீநடராஜர் அபிஷேகம்
  சோம சஷ்டி
  ஸ்ரீஔர்வர் மகரிஷி
  கொலு பொம்மைகள்
  நித்ய கர்ம நிவாரணம்
  சோம சஷ்டி விரதம்
  காலணி தோஷம்
  இரும்பு பொருட்கள்
  புத்தாடை பூஜை
  அமிர்த தாரைகள்
  நவராத்திரி பூஜை
  நவராத்திரி அட்சதை
  நவராத்திரி 4
  நவராத்திரி 7
  நவராத்திரி 10
  கரண யோகம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam