அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

அக்டோபர் 2000 அன்னபிரசானம்
அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
முப்பூ லிங்கம்
ஆயுள்வள நவராத்திரி
அசூன்ய சயன விரதம்
நிலையான வருமானம்
பெருமாள் சயன கோலம்
கேதார கௌரி விரதம்
ஸ்ரீதன்வந்த்ரீ ஜெயந்தி
தரணி பந்துக்கள்
வேலை நிறுத்தம்
ஸ்வேதாம்பர லோகம்
ஆத்ம விளக்கங்கள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam