அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1999 அக்டோபர் மாளய பட்சம்
ருத்ராஷ்டமி விரதம்
அலுவலக வினைகள்
கோயில் திருப்பணி
தஞ்சை நந்தி
கர்ம வினைகள்
நல்ல சந்ததிகள்
சிதம்பரம் சரபேஸ்வரர்
பெண்கள் கடமை
மறந்த பேனா
நல்லூர் பஞ்சவர்ணேஸ்வரர்
அம்ருத ம்ருத்யுஞ்சயர்
சாகம்பரி விரதம்
சாகம்பரி தேவி
காயத்ரீ அர்க்யம்
கோஷ்ட மூர்த்திகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam