அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1998 அக்டோபர் தசாங்க பூஜை
கோயில் நடை
கேதார் கௌரி விரதம்
கர நியாசம்
ரசமணி வித்தை
விஜய தசமி
யம தர்ப்பணம்
சுக்கா ரொட்டி
பரணி பெண்கள்
கலச தரிசனம்
மனவெளிப் பயணம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam