அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1997 அக்டோபர் அமுத தாரைகள்
  சிதறு காய் உடைத்தல்
  ஆடை கர்மம்
  தீப லட்சுமி
  கிரக சஞ்சாரம்
  சிவபுரம்
  இட வலவோட்டு நட்சத்திரங்கள்
  நவராத்திரி
  வைத்ய பிரகாசம்
  அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  சிசேரியன் குழந்தை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam