அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1996 அக்டோபர் பித்ரு சாந்தி ஹோமம்
  கடுக்கன் வர்ணம்
  யோக தீட்சை
  பஞ்ச தைல தீபம்
  புலால் உண்போர்
  கிருஷ்ணரின் தர்ப்பணம்
  அஸ்திர பூஜை
  சமூக அமைதி
  அஸ்வத்த விருட்ச பூஜை
  நவராத்திரி விருட்சங்கள்
  ஸ்வதா ஸ்வாஹா தேவிகள்
  மாக்கல் விநாயகர்
  ஐயர்மலை மகிமை
  கூடா நாட்கள்
  சத்யபாமா
  நிறைகுட தீபம்
  நிர்மால்யப் பூக்கள்
  சகஸ்ரலிங்க பூஜை
  கிண்டி ரேஸ்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam