அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1995 அக்டோபர் அலோசன கௌரி விரதம்
  சிவ வழிபாடு
  அசோக சக்கரம்
  அசோக திரிராத்ரி
  பீஷ்ம பஞ்சகம்
  ஞான பஞ்சமி
  ஆடை பூஜை
  துளசி விவாகம்
  துலா ஸ்நானம்
  எம தீப தானம்
  எம தர்ப்பணம்
  ராசி பல தீபிகை
  ராசி பல தீபிகை 2
  அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  அமுத தாரைகள்
  பிங்கள ஸ்தம்ப முத்திரை
  தாம்பூலம்
  காக சதுர்த்தி
  இறை விந்தைகள்
  ஞாயிறு கிரிவலம்
  வாஸ்து நேரம்
  ருதுவும் திதியும்
  கோயில் தூண்கள்
  பிருங்கி சத்சங்கம்
  கடவுள் படங்கள்
  துவாதச நாமாவளி

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam