அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1993 அக்டோபர் த்ரைலிங்க சுவாமி
ஸ்ரீஅகஸ்திய விஜயம்
அனைத்தும் குரு
எது தானம் ?
கோபுர தரிசனம்
பிரிந்த குடும்பம்
மன அமைதி
நில நடுக்கம்
பல் விழுதல்
ஸ்ரீஉக்ர ப்ரத்யங்கிரா

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam