அர்க்யம் ஆனந்த சாகரமே !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1993 அக்டோபர் த்ரைலிங்க சுவாமி
ஸ்ரீஅகஸ்திய விஜயம்
அனைத்தும் குரு
எது தானம் ?
கோபுர தரிசனம்
பிரிந்த குடும்பம்
மன அமைதி
நில நடுக்கம்
பல் விழுதல்
ஸ்ரீஉக்ர ப்ரத்யங்கிரா
புனுகு சட்டம்
ஸ்ரீராயபுரம் அங்காளி
திருமகள் துதி
சுந்தர தீபம்
தீப்புண் நிவாரணம்
சூட்சும சரீரம்
திருமணத் தடங்கல்கள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam