அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2004 நவம்பர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
ஸ்ரீதவளைப் படுக்கை சித்தர்
அருணை தீபம்
அருணை தீபம் 2
அருணை தீபம் 3
அருணை தீபம் 4
அருணை தீபம் 5
பொன்னகரம்
விஷ்ணுபதி
கிருத்திகை
மதன மதனி
முடவன் முழுக்கு
அமுத தாரைகள்
தொடரும் ஆனந்தம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam