அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2002 நவம்பர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  குருவித்துறை
  சிவசக்தி
  விக்ன நாசன சஷ்டி
  நித்ய கர்ம நிவாரணம்
  பைரவ விஜயம்
  கார்த்திகை தீபம் 1
  கார்த்திகை தீபம் 2
  கார்த்திகை தீபம் 3
  அமுத தாரைகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam