அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2000 நவம்பர் கீழ் சூரியமூலை
திருவலியதாயம்
தேனிமலை மகிமை
விஷ்ணுபதி திண்டிவனம்
சீரியா சிலம்பாக்னி சித்தர்
உத்தர கண்ட சித்தேஸ்வரர்
குளவி வாஸ்து
முப்பூ ஜோதி
குழந்தைச் செல்வம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam