அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1999 நவம்பர் அமர்வு கோலம்
பரிபாஷை ஏன் ?
சற்குரு வருவார்
விஷ்ணுபதி மன்னார்குடி
யம வந்தனம்
நிரந்தர செல்வம்
நாராயண பரதேசி
கோல இரகசியம்
கிரிவல சாகசம்
கிரிவல விநோதம்
அழகின் ஆராதனை
எது கடமை ?
உன்னத பயணம்
தெய்வீக சந்தர்ப்பம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam