அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1997 நவம்பர் வேந்தன்பட்டி நந்தி
  அன்னாபிஷேகம்
  அரிசி சாதம்
  அன்னக் குற்றங்கள்
  கேட்டை திருமணம்
  சப்த லிங்கங்கள்
  துளசி விவாகம்
  முச்சந்தி பிள்ளையார்
  கேட்டை சிறப்பு
  திருமணத் தடங்கல்
  கூடா நாட்கள்
  விஷ்ணுபதி தாடிக்கொம்பு
  ஆனந்த வாழ்வு

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam