அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1996 நவம்பர் பீஷ்ம பஞ்சகம்
  பஞ்சக அர்க்யம்
  ஆலய தரிசனம்
  காவல் விநாயகர்
  மலை தீபம்
  பரணி தீபம்
  பாலிகை தீர்த்தம்
  சந்தான பாக்கியம்
  கார்த்திகை கிரிவலம்
  தங்கமாகும் அங்கம்
  வெட்டுக் காயங்கள்
  விஷ்ணு தீபம்
  மழலை நிலை
  பிராயசித்த அர்க்யம்
  திருப்போரூர் குளம்
  சிதம்பரம் சுவாமிகள்
  கரு கலைப்பு
  சத்யபாமா தியாகம்
  வெள்ளியங்குடி
  களிமண் பிள்ளையார்
  விநாயக சதுர்த்தி

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam