கணவனின் பாதமே சிவஞான போதம் .. லோபாமாதா !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1994 நவம்பர் ஸ்ரீஅஷ்டவக்ரர்
அழற்பிழம்பு ஜோதி
சதுர்முகணோத்ரி
தீப சேவை
விஷக் காய்ச்சல்
கிரிவல தரிசனங்கள்
ஜோதி சக்திகள்
கந்த சஷ்டி
முடவன் முழுக்கு
அன்னதான மகிமை
நாடி ஜோதிடம்
விஷ்ணுபதி திருப்பூவனூர்
தீபப் பிரார்த்தனை
எலி நோய்கள்
துளசி விவாகம்
விஷ்ணு திரிராத்திரி
யாக்ஞவல்கியர் ஜெயந்தி
யம தீபம்
பரணி தீபம்
திரிதின திரயோதசி

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam