சிறு துளி பெருவெள்ளம் ஆவதே அர்க்யம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1993 நவம்பர் பட்ட மரம்
  அன்னதானம்
  சடையப்பர்
  அருணை ஜோதி
  ஏறுமுக தரிசனம்
  மும்மூர்த்தி தரிசனம்
  இடைக்காட்டு சித்தர்
  காமகுரோத தரிசனம்
  மாயக் குழிவடு தரிசனம்
  ரமண அருணகிரி
  தீப ஜோதி
  உண்ணாமுலை
  வஸ்திர தானம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam